Strona się ładuje

Oto one:

Elewatory

Podnośniki kubełkowe

Wydajne i stabilne podnośniki do zastosowań zewnętrznych

W dziedzinie technologii przeładunku i magazynowania, nasze nowe rozwiązanie – podnośniki kubełkowe BE o dużej wytrzymałości przeznaczone do zastosowań zewnętrznych – spełniają wymagania klientów w zakresie rozmiarów i wydajności instalacji do przetwarzania zboża. Podnośniki tej serii wyposażone są w okrągły szyb, który w porównaniu z wariantem prostokątnym charakteryzuje się znacznie większą stabilnością i wytrzymałością. Tak jak wszystkie podnośniki firmy Buschhoff przeznaczone do zastosowań zewnętrznych, również te podnośniki, aby sprostać szczególnym wymaganiom występującym na zewnątrz, wykonane są z materiału ocynkowanego ogniowo.
Głowice i stopki są kompletnie zespawane i idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych.
Oferujemy ponadto okrągłe podnośniki kubełkowe charakteryzujące się wydajnością w zakresie od 20 do 150 t/h.

Podnośniki kubełkowe BE 60

Podnośniki łańcuchowe

Podnośniki łańcuchowe stosowane są do transportu zboża, śruty oraz innych nasiąkliwych materiałów sypkich. Możliwe jest również wykorzystanie ich do pionowego i ukośnego transportowania granulatów.
Transport w podnośniku łańcuchowym odbywa się za pomocą precyzyjnego łańcucha i zabieraków wzmocnionych tkaniną. Zwarta konstrukcja i różnorodne możliwości zastosowania stanowią szczególne zalety tego wariantu transportowania proponowanego przez firmę Buschhoff.
Wskazówka: Podnośniki kubełkowe szczególnie dobrze nadają się do zastosowania wraz ze specjalnymi pojemnikami przeznaczonymi do transportu materiałów mineralnych.

Podnośnik kubełkowy z dwustronnym podawaniem

Przegląd Elewatory