Strona się ładuje

Oto one:

Czyszczenie

Czyszczenie zboża jako pierwszy etap przetwarzania

Przesiewarki, czyszczeniem wstępnym, oddzielaczem powietrznym

Czyszczenie zboża stanowi ważny etap w procesie magazynowania i przeróbki, ponieważ prowadzi ono do usunięcia drobnych zanieczyszczeń w postaci pyłów, grzybów lub bakterii. Optymalne czyszczenie przyczynia się w dużym stopniu do zabezpieczenia i poprawy jakości zboża. Stąd jest ono ważnym elementem systemu zapewnienia jakości.

W zakresie wydajności od 0,5 – 200 t/h oferujemy Państwu:

  • Cyklonowy oddzielacz powie
  • Przesiewarki
  • Odrzutnik bębnowy z oddzielaczem powietrznym
  • Wznoszący oddzielacz powietrzny
Odrzutnik bębnowy z oddzielaczem powietrznym
Przenośnik zbożowy z czyszczeniem wstępnym i cyklonem
Odrzutnik bębnowy z oddzielaczem powietrznym

Nowy bębnowy układ czyszczący umieszczony przed młynem

Duże zanieczyszczenia, takie jak np. kamienie, przyczyniają się nie tylko do skrócenia okresu eksploatacji elementów ulegających zużyciu oraz młyna, ale stanowią również przyczynę istotnych zakłóceń normalnego procesu pracy. Zanieczyszczenia w znacznym stopniu uniemożliwiają wykorzystanie prądu dostarczanego podczas taryfy nocnej oraz wprowadzanie zaawansowanej automatyzacji instalacji.
Bardzo ekonomicznym rozwiązaniem jest nasze nowe osiągnięcie – bębnowe urządzenie czyszczące BTR. Duży bęben sitowy dzięki swojej specjalnej konstrukcji pracuje wyjątkowo sprawnie i umożliwia uzyskanie wydajności wynoszącej 4 t/h. Efekt taki uzyskiwany jest w wyniku wspólnego obrotu bębna zintegrowanego z sitem. W ten sposób wykorzystanie urządzenia czyszczącego pozwala na uzyskanie paszy o wysokiej jakości i zapewnia płynny przebieg procesu mielenia.

Bębnowe urządzenie czyszczące BTR 300