Strona się ładuje

Oto one:

TOURMIX TWINPOWER

Wyjątkowo wysoka wydajność i elastyczność zastosowań!

Państwa klient chce śrutować mieszankę w ilości 12 t, 500 kg mieszanki specjalnej lub dużą ilość zboża? Wszystkie te prace można wykonać w prosty sposób za pomocą nowego urządzenia TOURMIX TWINPOWER.
Dzięki wykorzystaniu dwóch pojemników mieszających, dwóch wag, dwóch urządzeń filtrujących i dwóch dmuchaw dwa procesy mogą przebiegać jednocześnie: podczas gdy jeden mieszalnik jest napełniany, drugi mieszalnik może być już opróżniany. Podczas pracy ciągłej młyn młotkowy i zgniatarka zostaną optymalnie wykorzystane. W razie potrzeby obydwie dmuchawy z tłokiem obrotowym zapewniają potrzebną objętość tłoczenia.

Tourmix Twinpower

Zalety dla klienta:

Duże ilości mieszanek: Jednoczesne i równomierne napełnienie obydwu mieszalników za pomocą klapy wahadłowej ze sterowanym ciężarem, a następnie jednoczesne przenoszenie dużej ilości mieszanki. Dwie dmuchawy i dwa przewody wydmuchowe umożliwiają przenoszenie mieszanki z podwójną wydajnością.

Praca zmienna: Zasysanie, przetwarzanie i mieszanie komponentów w jednym mieszalniku, jednoczesne opróżnianie drugiego mieszalnika i odwrotnie. Dzięki temu można uzyskać taką samą prędkość, jak ma to miejsce podczas pracy przelotowej, przy stałym pomiarze ciężaru przetwarzanej ilości śruty.

Praca równoległa: Możliwość sporządzenia dwóch różnych mieszanek przy jednym rozruchu i jednorazowym zasysaniu z odpowiedniego zbiornika komponentów. Jednoczesne opróżnienie obydwóch mieszanek do dwóch sąsiadujących silosów paszy.

Praca z zapasem: Napełnienie mieszalnika mieszanką wstępną lub jednym komponentem, przygotowanie gotowej mieszanki w drugim mieszalniku przy jednoczesnym – zależnym od ciężaru – pobraniu mieszanki wstępnej/ komponentu z mieszalnika zawierającego zapas. Jest to szczególnie korzystne w przypadku niekorzystnego magazynowania komponentu.

Korzyści dla klienta:

 • Znacznie wyższa wydajność mielenia umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie urządzenia
 • Znaczna oszczędność czasu w stosunku do typowych urządzeń o dużych gabarytach
 • Niższe koszty płacy przypadające na tonę mieszanej paszy
 • Redukcja kosztów jazdy i manewrowania o 50%
 • Dokładność mieszania pozostająca na stałym poziomie równym 1:100.000 dla każdej wielkości mieszanki
 • Możliwe małe ilości mieszanki (od 500 kg), bez ryzyka redukcji ciężaru paszy w związku z rozmiarami instalacji. W przypadku biogazowni lub urządzeń mielących wilgotne zboże – brak czasów opróżniania podczas śrutowania typowych dla śrutowania w trybie pracy przelotowej, przy stałym pomiarze ciężaru przetwarzanej ilości śruty.

Przegląd danych technicznych

Napęd

 • Napęd bezpośredni z silnika ciężarówki do 350 kW

Dmuchawa

 • 1 dmuchawa z tłokiem obrotowym Aerzener Gmb35SM z chłodzeniem usytuowanym przed wlotem
 • 1 sprężarka z tłokiem obrotowym Delta Hybrid umożliwia uzyskanie wartości ciśnienia powyżej 1 bara

Przewód ssący

 • Średnica przewodu 100 mm
 • Maks. długość przewodu 40 m
 • Unikalna sterowana ciężarem klapa wahadłowa

Młyn

 • Młyn młotkowy HF 400 ze 100 młotkami z twardego stopu
 • Kosz sitowy z dwoma sitami
 • Wydajność mielenia do 30 t/h

Zgniatarka

 • Zgniatarka zboża GQ 64-2 z dwoma napędzanymi walcami żłobkowanymi
 • Wydajność zgniatania do 22 t/h
 • Pneumatyczna czterostopniowa regulacja szczeliny rozgniatania

Zasysający mieszalnik ciśnieniowy

 • Pojemność: 2 x 6 t (objętość pojemników po 10.500 l każdy)
 • Ilości mieszanki: od 500 kg
 • Dokładność mieszania 1:100.000
 • Maks. podciśnienie: -0,7 bar
 • Maks. nadciśnienie: +1,2 bar
 • 2 urządzenia filtrujące

Opróżnianie

 • Średnica przewodu: 100 mm
 • Maks. długość przewodu: 40 m
 • Wydajność opróżniania do 70 t/h

Sterowanie

 • Sterowanie TWIN-Control
 • Ekran kolorowy TFT na stanowisku obsługi
 • Ekran dotykowy w kabinie kierowcy

Rama jezdna

 • Od 26 t dopuszczalnego ciężaru całkowitego
 • Od 4.500 mm rozstawu kół
 • Na życzenie również na czteroosiowej ciężarówce

Ciężar konstrukcji

 • 12.000 kg (bez wyposażenia dodatkowego)