Strona się ładuje

Buschhoff

Oto one:

O firmie

Buschhoff

Firma Buschhoff proponuje innowacyjne rozwiązanie, jakim jest instalacja do produkcji paszy treściwej w gospodarstwach rolnych i średniej wielkości wytwórniach paszy o wydajności od 1t/h do 20t/h.

Oferowana przez firmę stała instalacja do produkcji pozwala na optymalne dopasowanie paszy do potrzeb poszczególnych grup technologicznych zwierząt, a poza tym sprawdza się przy wytwarzaniu paszy mieszalnej dla różnych gatunków zwierząt min. trzoda chlewna, drób, czy też bydło.

Więcej

Montaż instalacji do przygotowania paszy następuje w płaszczyźnie poziomej. Dzięki temu istnieje możliwość  wykorzystania istniejących hal, a przynajmniej wyeliminowana zostaje konieczność ponoszenia dużych nakładów na nowe konstrukcje budowlane.

 

Instalacja do produkcji paszy składa się z reguły z magazynu surowca, młynów do rozdrabniania zbóż, mieszalnika ( dokładność wymieszania 1:100,000 ), który pozwala na uzyskanie jednorodnego produktu końcowego oraz z urządzeń służących do dozowania i transportu. Elementem scalającym cały system jest układ sterowania, który reguluje wszystkie procesy, nadzoruje je i odpowiednio dokumentuje. 

 

Cała produkcja paszy rozpoczyna się w momencie magazynowania surowca, który zazwyczaj jest składowany w silosach na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Warto podkreślić, że podczas samego magazynowania możliwe jest włączenie funkcji czyszczenia surowca.

 

Instalacja pozwala również na precyzyjne dozowanie premiksów i składników mineralnych. W przypadku mikrodozowania może zostać zastosowana wejściowa waga dla danej partii towaru lub specjalny poziomy mieszalnik minerałów ( zawartość od 250 – 750 litrów ). W ten sposób możliwa jest na przykład produkcja specyficznych dla danego klienta mieszanek wstępnych, które później mogą zostać dodane jako mieszanka mineralna do danej partii paszy mieszanej.
Wszystkie komponenty, które należy rozdrobnić są kierowane do młyna za pośrednictwem ślimaków dozujących. Napełnianie młyna jest sterowane tak, aby zawsze uzyskać jego optymalne obciążenie. Proces rozdrabniania powoduje iż ziarna zbóż są łamane, dzięki czemu pasza mieszana jest lepiej przyjmowana i trawiona przez zwierzęta. Młyny wyposażone są w specjalnie wzmocnione młoty z twardego metalu, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie żywotności pozwalającej na przetworzenie ponad 5 tys. ton.  W ten sposób okresy pomiędzy ewentualnymi remontami znacznie się wydłużają.

 

W zakładach produkujących paszę mieszaną transport gotowej paszy odbywa się za pomocą przenośników, korytkowych transponderów łańcuchowych oraz ślimaków korytkowych. W celu transportu paszy na większe odległości, może zostać wykorzystana dmuchawa śruty, specjalnie zaprojektowana do realizacji takich zadań.

 

Układ sterowniczy firmy Buschhoff zarządza wszystkimi procesami począwszy od : ważenia, poprzez dozowanie, aż po mieszanie i cały transport końcowy paszy, umożliwia również szczegółową dokumentację procesu wytwarzania paszy.