Strona się ładuje

Oto one:

Pneumatyczny transport paszy

Firma Buschhoff jako jedyna w Polsce oferuje w pełni automatyczną instalację do pneumatycznego transportu paszy bezpośrednio z mieszalni pasz do silosów docelowych znajdujących się w obrębie gospodarstwa. Do czasu tego innowacyjnego rozwiązania paszę podawano na bardzo krótkie odcinki poprzez żmijki i spirale co powodowało mnóstwo problemów technicznych. Pneumatyczny transport paszy odbywa się sprężonym powietrzem, w ocynkowanych rurach o średnicy od 50 mm do 90 mm, o różnych długościach tj. od 1 m do 6 m. Rury mogą być umiejscowione na budynkach, słupach bądź w ziemi. Pasza transportowana jest dzięki specjalnym dmuchawom SG50 lub SG80. Dmuchawy pracują energooszczędnie i pod wysokim ciśnieniem, zapewniając wysoką efektywność systemu. Odległość maksymalna na którą jesteśmy w stanie podać paszę to 300 metrów a wydajność transportowania to maksymalnie 8 ton paszy na godzinę. Transport paszy jest szczególnie higieniczny, w przewodach nie pozostają resztki paszy co umożliwia transport różnych pasz jedna po drugiej. Całym procesem steruje wspominany wyżej system WIDOMIX Pro. System pozwala przetransportować paszę maksymalnie do 100 silosów na gospodarstwie. To rozwiązanie wyklucza konieczność zakupu wozu paszowego do rozwożenia paszy po gospodarstwie oraz zatrudniania pracownika do obsługi, co zdecydowanie ogranicza koszty w gospodarstwie.