Strona się ładuje

Oto one:

Polski
English

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią Państwu łatwy w nawigacji przegląd tego, co będzie się działo z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin “dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod tym egzemplarzem.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tj. “administrator danych”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji “Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam przez Ciebie swoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy wchodzą Państwo na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich informacji?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych. W przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie pod adresem ujawnionym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych w części “Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.”

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania tej strony internetowej Państwa schematy przeglądania będą poddawane analizie statystycznej. Analizy takie przeprowadzane są przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz programów analitycznych. Z reguły analizy Państwa zachowań podczas przeglądania stron internetowych są przeprowadzane anonimowo, tzn. nie można ustalić Państwa tożsamości.

Mają Państwo możliwość sprzeciwu wobec takich analiz lub mogą Państwo zapobiec ich wykonywaniu poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat narzędzi oraz możliwości wniesienia sprzeciwu znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (host). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowach, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hosting jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz host będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wykonawczych i wykonania naszych poleceń w odniesieniu do takich danych.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

Aby zagwarantować przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym gospodarzem umowę o przetwarzanie zamówień.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i przestrzegamy ustawowych przepisów o ochronie danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (np. poprzez komunikację mailową) może być narażone na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w GDPR “administratorem danych”)

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie jest:

Plottnik AgroConsulting

Jakubowice 36

46-113 Wilków, Polska

T: +48 698 818 147

T: +48 664 024 866

E: biuro@plottnik.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która jednoosobowo lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Szereg transakcji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy tylko pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo również odwołać udzieloną nam wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy, że wyślą nam Państwo nieformalne powiadomienie drogą elektroniczną. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem przez Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 GDPR)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ JAKIEKOLWIEK PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ WAŻNE POWODY OCHRONY DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 GDPR).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 GDPR).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy przekazali Państwu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony, strona ta korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy w wierszu adresowym przeglądarki następuje zmiana z “http://” na “https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się skontaktować z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo.”

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo.” Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości zarchiwizowanych przez nas danych, z reguły będziemy potrzebowali trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeżeli Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 Sect. 1 GDPR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie pod warunkiem uzyskania Twojej zgody lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w punkcie “Informacje wymagane przez prawo”, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

W niektórych przypadkach nasza witryna i jej strony wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Celem plików cookies jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Ciebie naszej strony. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że jesteś powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie dla określonych sytuacji lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 Sektor 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 para. 1 lit. a GDPR; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Jeśli miałyby być zapisane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy schematów przeglądania), to są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Zgoda na pliki cookies z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania Państwa zgody na zapisywanie określonych plików cookie w Państwa przeglądarce oraz na ich dokumentację zgodną z zasadami ochrony prywatności danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany plik cookie Borlabs, który archiwizuje wszelkie wprowadzone przez Ciebie oświadczenia lub odwołania zgody. Dane te nie są udostępniane dostawcy technologii Borlabs.

Zapisane dane pozostają zarchiwizowane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków przechowywania danych nakazanych przez prawo. Aby zapoznać się ze szczegółami polityki przetwarzania danych przez Borlabs, prosimy odwiedzić stronę https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Korzystamy z technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania wymaganych prawem oświadczeń o zgodzie na stosowanie plików cookie. Podstawą prawną stosowania takich plików cookies jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c GDPR.

Zmiana preferencji / plików cookie

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas zapytania do serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli zostało to zażądane.

Informacje wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo usunięcia danych, cofną zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Państwa zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności okresów retencji.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 para. 1 lit. a GDPR; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP zostanie przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora tej strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w związku z Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mają Państwo możliwość uniemożliwienia archiwizacji plików cookies poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia rejestrowania przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Mają Państwo możliwość uniemożliwienia rejestrowania Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out, który zapobiega rejestrowaniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych umownych

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych umownych.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję “parametry demograficzne” udostępnianą przez Google Analytics. Umożliwia ona generowanie raportów dostarczających informacji o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Źródłem tych informacji są związane z zainteresowaniami reklamy Google, jak również dane o odwiedzających uzyskane od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przyporządkowane do konkretnej osoby. W każdej chwili mają Państwo możliwość dezaktywacji tej funkcji poprzez dokonanie stosownych zmian ustawień dotyczących reklamy na Państwa koncie Google lub mogą Państwo ogólnie zabronić rejestrowania Państwa danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie “Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 26 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. Newsletter

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz zapisać się na newsletter oferowany na tej stronie, będziemy potrzebowali od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail oraz wykorzystanie tych informacji do wysyłki newslettera, np. poprzez kliknięcie na link “Unsubscribe” w newsletterze. Nie narusza to legalności wszelkich dotychczasowych transakcji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera lub usługodawcy newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Dane zapisane u nas w innych celach pozostają bez zmian.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Państwa adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane tylko w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Na naszej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten gwarantuje, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem filmu. Niemniej jednak nie oznacza to, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Przykładowo, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Jak tylko zaczniecie Państwo odtwarzać film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W wyniku tego serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa wzorców przeglądania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu, YouTube będzie mógł umieścić na Państwa urządzeniu różne pliki cookie. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, które są poza naszą kontrolą.

Wykorzystanie YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentacją naszych treści internetowych w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 para. 1 lit. a GDPR; umowa może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokalne osadzenie)

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google, aby zapewnić jednolite stosowanie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są zainstalowane lokalnie, więc w połączeniu z tą aplikacją nie będzie nawiązywane połączenie z serwerami Google.

Google Maps (za zgodą)

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps, usługi mapowania/lokalizacji, poprzez API. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zagwarantować ochronę danych na tej stronie internetowej, przy pierwszej wizycie na tej stronie internetowej można zauważyć, że Mapy Google zostały wyłączone. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostanie nawiązane dopiero po samodzielnej aktywacji Map Google (tzn. po wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). W ten sposób unikniemy przekazania Państwa danych do Google podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

Po aktywacji usługi Mapy Google zapisują Państwa adres IP. Z reguły jest on następnie przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest przechowywany. Dostawca tej strony nie ma żadnej kontroli nad tym transferem danych po aktywacji usługi Google Maps.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod następującym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

1. An overview of data protection

General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit this website. The term „personal data“ comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on this website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e. the „controller“)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section „Information Required by Law“ on this website.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Our IT systems automatically record other data when you visit our website. This data comprises primarily technical information (e.g. web browser, operating system or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access this website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyse your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified or eradicated. Please do not hesitate to contact us at any time under the address disclosed in section „Information Required by Law“ on this website if you have questions about this or any other data protection related issues. You also have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Moreover, under certain circumstances, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data. For details, please consult the Data Protection Declaration under section „Right to Restriction of Data Processing.“

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analysed when your visit this website. Such analyses are performed primarily with cookies and with what we refer to as analysis programmes. As a rule, the analyses of your browsing patterns are conducted anonymously; i.e. the browsing patterns cannot be traced back to you.

You have the option to object to such analyses or you can prevent their performance by not using certain tools. For detailed information about the tools and about your options to object, please consult our Data Protection Declaration below.

2. Hosting

External Hosting

This website is hosted by an external service provider (host). Personal data collected on this website are stored on the servers of the host. These may include, but are not limited to, IP addresses, contact requests, metadata and communications, contract information, contact information, names, web page access, and other data generated through a web site.

The host is used for the purpose of fulfilling the contract with our potential and existing customers (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) and in the interest of secure, fast and efficient provision of our online services by a professional provider (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Our host will only process your data to the extent necessary to fulfil its performance obligations and to follow our instructions with respect to such data.

Execution of a contract data processing agreement

In order to guarantee processing in compliance with data protection regulations, we have concluded an order processing contract with our host.

3. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.

Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.

We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e. through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third party access.

Information about the responsible party (referred to as the „controller“ in the GDPR)

The data processing controller on this website is:

Plottnik AgroConsulting
Jakubowice 36
46-113 Wilków, Polska
T: +48 698 818 147
T: +48 664 024 866
E: biuro@plottnik.pl

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6 SECT. 1 LIT. E OR F GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHY GROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 1 GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING. THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 2 GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability

You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption programme. You can recognise an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from „http://“ to „https://“ and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Information about, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time at the address provided in section „Information Required by Law.“

Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time at the address provided in section „Information Required by Law.“ The right to demand restriction of processing applies in the following cases:

 • In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
 • If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.
 • If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
 • If you have raised an objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.

Rejection of unsolicited e-mails

We herewith object to the use of contact information published in conjunction with the mandatory information to be provided in section „Information Required by Law“ to send us promotional and information material that we have not expressly requested. The operators of this website and its pages reserve the express right to take legal action in the event of the unsolicited sending of promotional information, for instance via SPAM messages.

4. Recording of data on this website

Cookies

In some instances, our website and its pages use so-called cookies. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain viruses. The purpose of cookies is to make our website more user friendly, effective and more secure. Cookies are small text files that are placed on your computer and stored by your browser.

Most of the cookies we use are so-called „session cookies.“ They are automatically deleted after your leave our site. Other cookies will remain archived on your device until you delete them. These cookies enable us to recognise your browser the next time you visit our website.

You can adjust the settings of your browser to make sure that you are notified every time cookies are placed and to enable you to accept cookies only in specific cases or to exclude the acceptance of cookies for specific situations or in general and to activate the automatic deletion of cookies when you close your browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.

Cookies that are required for the performance of the electronic communications transaction or to provide certain functions you want to use (e.g. the shopping cart function), are stored on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in storing cookies to ensure the technically error free and optimised provision of the operator’s services. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

If other cookies (e.g. cookies for the analysis of your browsing patterns) should be stored, they are addressed separately in this Data Protection Declaration.

Cookie Consent with Borlabs Cookie

Our website uses the Borlabs cookie consent technology to obtain your consent to the storage of certain cookies in your browser and for their data privacy protection compliant documentation. The provider of this technology is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Germany (hereinafter referred to as Borlabs).

Whenever you visit our website, a Borlabs cookie will be stored in your browser, which archives any declarations or revocations of consent you have entered. These data are not shared with the provider of the Borlabs technology.

The recorded data shall remain archived until you ask us to eradicate them, delete the Borlabs cookie on your own or the purpose of storing the data no longer exists. This shall be without prejudice to any retention obligations mandated by law. To review the details of Borlabs’ data processing policies, please visit https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

We use the Borlabs cookie consent technology to obtain the declarations of consent mandated by law for the use of cookies. The legal basis for the use of such cookies is Art. 6 Sect. 1 Sentence 1 lit. c GDPR.

Change preferences / cookies

Server log files

The provider of this website and its pages automatically collects and stores information in so-called server log files, which your browser communicates to us automatically. The information comprises:

 • The type and version of browser used
 • The used operating system
 • Referrer URL
 • The hostname of the accessing computer
 • The time of the server inquiry
 • The IP address

This data is not merged with other data sources.

This data is recorded on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in the technically error free depiction and the optimization of the operator’s website. In order to achieve this, server log files must be recorded.

Contact form

If you submit inquiries to us via our contact form, the information provided in the contact form as well as any contact information provided therein will be stored by us in order to handle your inquiry and in the event that we have further questions. We will not share this information without your consent.

The processing of these data is based on Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, if your request is related to the execution of a contract or if it is necessary to carry out pre-contractual measures. In all other cases the processing is based on our legitimate interest in the effective processing of the requests addressed to us (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) or on your agreement (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO) if this has been requested.

The information you have entered into the contact form shall remain with us until you ask us to eradicate the data, revoke your consent to the archiving of data or if the purpose for which the information is being archived no longer exists (e.g. after we have concluded our response to your inquiry). This shall be without prejudice to any mandatory legal provisions – in particular retention periods.

Request by e-mail, telephone or fax

If you contact us by e-mail, telephone or fax, your request, including all resulting personal data (name, request) will be stored and processed by us for the purpose of processing your request. We do not pass these data on without your consent.

The processing of these data is based on Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, if your request is related to the execution of a contract or if it is necessary to carry out pre-contractual measures. In all other cases, the processing is based on your consent (Article 6 (1) a GDPR) and/or on our legitimate interests (Article 6 (1) (f) GDPR), since we have a legitimate interest in the effective processing of requests addressed to us.

The data sent by you to us via contact requests remain with us until you request us to delete, revoke your consent to the storage or the purpose for the data storage lapses (e.g. after completion of your request). Mandatory statutory provisions – in particular statutory retention periods – remain unaffected.

5. Analysis tools and advertising

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics uses so-called cookies. Cookies are text files, which are stored on your computer and that enable an analysis of the use of the website by users. The information generated by cookies on your use of this website is usually transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The storage of Google Analytics cookies and the utilization of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a legitimate interest in the analysis of user patterns to optimize both, the services offered online and the operator’s advertising activities. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

IP anonymization

On this website, we have activated the IP anonymization function. As a result, your IP address will be abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other states that have ratified the Convention on the European Economic Area prior to its transmission to the United States. The full IP address will be transmitted to one of Google’s servers in the United States and abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyse your use of this website to generate reports on website activities and to render other services to the operator of this website that are related to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics from your browser shall not be merged with other data in Google’s possession.

Browser plug-in

You do have the option to prevent the archiving of cookies by making pertinent changes to the settings of your browser software. However, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent. Moreover, you have the option prevent the recording of the data generated by the cookie and affiliated with your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objection to the recording of data

You have the option to prevent the recording of your data by Google Analytics by clicking on the following link. This will result in the placement of an opt out cookie, which prevents the recording of your data during future visits to this website: Google Analytics deactivation.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google.

Demographic parameters provided by Google Analytics

This website uses the function „demographic parameters“ provided by Google Analytics. It makes it possible to generate reports providing information on the age, gender and interests of website visitors. The sources of this information are interest-related advertising by Google as well as visitor data obtained from third party providers. This data cannot be allocated to a specific individual. You have the option to deactivate this function at any time by making pertinent settings changes for advertising in your Google account or you can generally prohibit the recording of your data by Google Analytics as explained in section „Objection to the recording of data.“

Archiving period

Data on the user or incident level stored by Google linked to cookies, user IDs or advertising IDs (e.g. DoubleClick cookies, Android advertising ID) will be anonymized or deleted after 26 month. For details please click the following link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 
6. Newsletter
 

Newsletter data

If you would like to subscribe to the newsletter offered on this website, we will need from you an e-mail address as well as information that allow us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and consent to the receipt of the newsletter. No further data shall be collected or shall be collected only on a voluntary basis. We shall use such data only for the sending of the requested information and shall not share such data with any third parties.

The processing of the information entered into the newsletter subscription form shall occur exclusively on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke the consent you have given to the archiving of data, the e-mail address and the use of this information for the sending of the newsletter at any time, for instance by clicking on the „Unsubscribe“ link in the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place to date.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter. Data stored for other purposes with us remain unaffected.

After you unsubscribe from the newsletter distribution list, your e-mail address may be stored by us or the newsletter service provider in a blacklist to prevent future mailings. The data from the blacklist is used only for this purpose and not merged with other data. This serves both your interest and our interest in complying with the legal requirements when sending newsletters (legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). The storage in the blacklist is indefinite. You may object to the storage if your interests outweigh our legitimate interest.

7. Plug-ins and Tools

YouTube with expanded data protection integration

Our website embeds videos of the website YouTube. The website operator is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

We use YouTube in the expanded data protection mode. According to YouTube, this mode ensures that YouTube does not store any information about visitors to this website before they watch the video. Nevertheless, this does not necessarily mean that the sharing of data with YouTube partners can be ruled out as a result of the expanded data protection mode. For instance, regardless of whether you are watching a video, YouTube will always establish a connection with the Google DoubleClick network.

As soon as you start to play a YouTube video on this website, a connection to YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited. If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.

Furthermore, after you have started to play a video, YouTube will be able to place various cookies on your device. With the assistance of these cookies, YouTube will be able to obtain information about our website’s visitors. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud. These cookies will stay on your device until you delete them.

Under certain circumstances, additional data processing transactions may be triggered after you have started to play a YouTube video, which are beyond our control.

The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (local embedding)

This website uses so-called Web Fonts provided by Google to ensure the uniform use of fonts on this site. These Google fonts are locally installed so that a connection to Google’s servers will not be established in conjunction with this application.

Font Awesome

Our website uses so-called web fonts or icons provided by Fonticons, Inc. for the uniform display of fonts or icons. When you call up a page, your browser loads the required web fonts or icons into its browser cache in order to display texts, fonts and icons correctly.

For this purpose, the browser you are using must connect to the servers of Fonticons, Inc. This enables Fonticons, Inc. to know that our website has been accessed via your IP address. Font Awesome is used in the interest of a uniform and appealing presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

If your browser does not support Font Awesome, a standard font from your computer will be used. You can find more information about Font Awesome at https://fontawesome.com/help and in the privacy policy of Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps (with consent)

This website uses Google Maps, a mapping/location service, via an API. The provider is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

To warrant data protection on this website, you will find that Google Maps has been deactivated when you visit this website for the first time. A direct connection to Google’s servers will not be established until you have activated Google Maps autonomously at your end (i.e. given your consent pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). This will prevent the transfer of your data to Google during your first visit to our website.

Once you have activated the service, Google Maps will store your IP address. As a rule, it is subsequently transferred to a Google server in the United States, where it is stored. The provider of this website does not have any control over this data transfer once Google Maps has been activated.

For more information about the handling of user data, please consult the Data Privacy Declaration of Google under the following link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.