KARMIENIE NA SUCHO

1. W pełni zautomatyzowane karmienie na sucho z mieszalnikiem spustowym/szarży


Pasza zostaje zmieszana poprzez żmijki w mieszalniku wagowym. Z dokładnością do 100 gram jest dozowana małymi porcjami do dalszego transportu. Dawka- porcjonowana jest miarą długości łańcucha bezpośrednio do zaworu paszowego.
Możliwa jest równoczesna większa ilość porcji w rurociągu. Podczas kiedy ostatnia porcja szarży podawana będzie do rurociągu, można rozpocząć kolejną porcję mieszania.

2. W pełni zautomatyzowane karmienie na sucho z mieszalnikiem jednostkowym

Pasza zostaje zmieszana jako pojedyńcza porcja. Następnie zostaje wrzucona do pojemnika dozującego poniżej  mieszalnika. Stamtąd zostaje przeniesiona do rurociągu paszowego. Równocześnie mieszana jest kolejna porcja w mieszalniku. Możliwe jest równoczesne wykorzystanie do 4 przewodów, co daje znaczną korzyść czasową.

 

3. Półautomatyczne karmienie na sucho z różnych silosów

Stacja napędowa TF 60 i przyjmowanie dozowania.
Modul sterowania  systemu karmienia na sucho prowadzący cztery żmijki transportujące do przyjmowania dozowania.
Czas rozpoczęcia, czas zakłóceń oraz harmonogram oświetlenia: będą zaprogramowane według parametrów własnych na miejscu.

4. Karmienie na sucho z 2 różnych silosów

Stacja napędowa TF 60 i przyjmowanie dozowania.
Modul sterowania  systemu karmienia na sucho prowadzący dwie żmijki transportujące do przyjmowania dozowania.
Czas rozpoczęcia, czas zakłóceń oraz harmonogram oświetlenia: będą zaprogramowane według parametrów własnych na miejscu.