DOZOWANIE LEKARSTW


Dozowanie lekarstw przez przewód spustowy lub system zraszania

Dozowanie lekarstw na mokro Pojemnik ze stali szlachetnej/nierdzewnej 135 Litrów. Mieszalnik, pompa i wentyl odpływowy są odpowiednio sterowane komputerowo. Również urządzenie zraszające może być czasowo sterowane/zaprogramowane.


Medi rozdzielacz do systemu zraszania

Dozowanie lekarstw może być udostępnione przed każdym kojcem dzięki zaworom kulowym.


Dozowanie lekarstw przez przewód spustowy

Lekarstwa są dozowane za każdym wentylem odpływowym bezpośrednio do przewodu spustowego.
Zawór zwrotny zapobiega dostawaniu się paszy do lekarstw.